Apie darželį – Vaikų grupės Vokiečių g.

Mūsų protėviai savo genties krivūlę saugodavo, gerbdavo ir perduodavo iš kartos į kartą.
Medine krivūle vieni kitiems perduodavo žinias ir kviesdavo į sueigas, vėliau krivūle imta vadinti patį bendruomenės sambūrį.
Lopšelio-darželio pavadinimą „Krivūlė“ mes suprantame kaip simbolį, kviečiantį pedagogus ir tėvus bendrauti, pasitikėti, mokytis vieniems iš kitų, rinktis į bendrus renginius  bei drauge kurti mūsų mažyliams saugią ir prasmingą ugdymo aplinką.

* 1957 m. Muziejaus g. 1 pastate (dabar Vokiečių g. ) pirmuosius vaikučius priėmė Vilniaus grąžtų gamyklos vaikų darželis.
   1996 m. darželiui suteiktas „Pasagėlės“ pavadinimas.
   Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. darželis reorganizuotas kaip Vilniaus lopšelio-darželio „Krivūlė“ skyrius.

* Darželio veiklą koordinuoja steigėja - Vilniaus miesto savivaldybė.

* Darželis teikia ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą (3 m. -  7 m.)

* Veikia 3  grupės:  Pabiručiai  SmalsučiAI  GudručiAI

* Vaikai ugdomi lietuvių kalba.

* Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojos kasdien organizuoja ugdomąją veiklą,
    ugdymo procesą praturtina meninio ugdymo pedagogai,
    specialiąją pagalbą vaikams teikia logopedas, socialinis ir specialusis pedagogas, psichologas,
    pedagogams talkina padėjėjos.

* Vadovaujamės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programomis, 

    taikome papildomo ugdymo programas. 

 

* Vaikų grupės dirba 5 dienas per savaitę nuo 8.00 iki 18.00 val.; 

   budinti grupė dirba ryte nuo 7.00 iki 8.00 val. ir vakare nuo 18.00 iki 19.00 val.

Aplinka ir vaikų erdvės Vokiečių g. 1