Dokumentai

Planai – Programos – Taisyklės – Ataskaitos – Prašymai

Planai

2019-2020 m. veiklos planas

2018-2022 strateginis veiklos planas

 

Programos

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

Taisyklės

Darbo tvarkos taisyklės

Nuostatai

Vaikų priėmimo į darželį tvarka

Mokesčio už darželį tvarka

Viešųjų pirkimų taisyklės

 

Ataskaitos

2015 metų finansinės ataskaitos

2016 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinės ataskaitos

2018 metų finansinės ataskaitos

Darbo užmokestis

 

Prašymai

Prašymas pateisinti vaiko nelankytas dienas

Prašymas taikyti mokescio lengvatą

Prašymas dėl mokinių atostogų

Prašymas dėl vaiko paėmimo iš darželio

Prašymas išbraukti vaiką iš darželio