Ugdymas

2019 – 2020 m.m. veiklos planas

2018 – 2022 strateginis veiklos planas

2019 – 2021 projektas „Vertinimas mokymuisi“

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

Ugdymo programa VAIKYSTĖS TAKELIU

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

 

PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Dėl vaiko brandumo įvertinimo

 

ANKSTYVASIS UGDYMAS

 

SPECIALUSIS UGDYMAS

Logopedas

Socialinis pedagogas

Specialusis pedagogas

PSICHOLOGAS

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

 

PAPILDOMAS UGDYMAS

Papildomo ugdymo programos

 

VALDORFO PEDAGOGIKA

BŪRELIAI

PAGALBA TĖVAMS