Priėmimo ir išbraukimo tvarka

 

VAIKAI Į DARŽELĮ PRIIMAMI Vilniaus miesto savivaldybės administracijos nustatyta tvarka.

 

Prašymus priimti vaiką į darželį tėvai/globėjai pildo Vilniaus miesto savivaldybės svetainėje: 

https://svietimas.vilnius.lt/  TEIKTI PRAŠYMĄ Į DARŽELIUS

 

Gavę savivaldybės pranešimą apie skirtą vietą, tėvai turi kreiptis į darželio direktorių, pasirašyti dvišalę sutartį ir pateikti šiuos dokumentus:

vaiko gimimo liudijimą (kopiją),

vieno iš tėvų asmens dokumentą,

vaiko sveikatos pažymėjimo kopiją iš www.esveikata.lt.                    (Kaip atspausdinti vaiko sveikatos pažymėjimą?)

 

VAIKAI IŠ DARŽELIO IŠBRAUKIAMI raštišku tėvų prašymu ir direktoriaus įsakymu.

 

Aplinka ir vaikų erdvės Lydos g. 5

Aplinka ir vaikų erdvės Vokiečių g. 1

 

ADAPTACIJA DARŽELYJE (patarimai tėveliams)