Grįžti

 

 

Gimiau ir gyvenu Vilniuje.

 

IŠSILAVINIMAS:

S. Nėries vidurine mokykla (1984)

VVPI Ikimokyklinės pedagogikos-psichologijos specialybė (1991)

VPU Edukologijos magistro laipsnis (specializacija – švietimo vadyba) (2004)

Darbo tema: „Ikimokyklinių ugdymo institucijų funkcijos ir pedagogų veiklos motyvai“

ECDL pažymėjimas

Anglų kalba - B1

Civilinės saugos kursas (2012)

Darbų saugos pažymėjimas (2015)

 

DARBO PATIRTIS:

Pedagoginis darbo stažas 35 m., iš jų 16 m. vadybinis.

Mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija (1995)

Vadybos ekspertė (švietimo konsultantė) (nuo 2007)

2-oji vadybinė kvalifikacinė kategorija (2010)

Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacijos tarybos narė

 

PAGRINDINĖ VEIKLA:

Vadovavimas švietimo įstaigos pedagogų komandai, veiklos programų, planų, projektų inicijavimas ir įgyvendinimas, pedagogų darbo vertinimas.  Švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymas. Švietimo politikos įgyvendinimas.