Priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

 

Ką vaikas veiks priešmokyklinio ugdymo grupėje?

 

Dėl vaiko brandumo įvertinimo.

Apie vaiko brandumą mokyklai