MŪSŲ ŠVENTĖS IR TRADICIJOS

„Šilta vasarėlė nubėgo palaukėm,

mažųjų vaikučių darželis vėl laukia“     Rugsėjo 1

 

Dažo rudenėlis ir vaikai     Menų savaitė

Dėdės Derliaus dovanos      Rudens šventė

„Lai šildo žvakelės vėles artimų...     Vėlinės

„Atbėga elnias devyniaragis...“     Adventas

„Kalėdų rytą saulė pražydo..“     Karnavalas su Kalėdų seneliu

 Trys karaliai     Atsisveikinimas su eglute

 „Augam žvalūs ir sveiki!“     Sveikatos savaitė

„Mes mylim Lietuvą!“     Vasario 16, Kovo 11

„Šalta žiema šalin eina...“     Užgavėnės

„Gurgu gurgu į Kaziuko turgų...“     Kovo 4

„Suskambo Velykų varpeliai...     Margučių šventė

 „Graži mūsų šeimynėlė“     Šeimos šventė

 „Sudie, darželi mielas...“     Išleistuvių šventė

 Vaikystės šventė     Birželio 1

„Nukrito saulutė žemelei ant delno...“     Rasos šventė