MANO TEISĖS IR PAREIGOS

AŠ ESU SVARBUS...      

IR KITI YRA SVARBŪS.

AŠ GALIU LAISVAI REIKŠTI SAVO JAUSMUS IR SAKYTI KĄ GALVOJU,

BET TURIU LAIKYTIS GRUPĖS TAISYKLIŲ.

AŠ TURIU TEISĘ JAUSTIS SAUGUS:

NIEKAS NEGALI MANĘS STUMDYTI AR MUŠTI

... IR AŠ NESKAUDINU KITŲ.

NIEKAM NEVALIA IŠ MANĘS ŠAIPYTIS...

IR AŠ PRIVALAU GERBTI KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ TYRINĖTI IR PAŽINTI MANE SUPANTĮ PASAULĮ,

BET PRIVALAU JĮ SAUGOTI IR TAUSOTI.

AŠ TURIU TEISĘ ŽAISTI...

IR PAREIGĄ PRIIMTI Į ŽAIDIMĄ KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ KLYSTI...

 IR PAREIGĄ PASITAISYTI.

AŠ TURIU TEISĘ BŪTI MYLIMAS IR PRIŽIŪRIMAS...

IR TURIU IŠMOKTI DRAUGAUTI IR MYLĖTI KITUS.

AŠ TURIU TEISĘ SVEIKAI IR SOČIAI MAITINTIS...

BET NEGALIU DRABSTYTI MAISTO.

AŠ TURIU TEISĘ GYVENTI JAUKIOJE GRUPĖJE...

IR PAREIGĄ PADĖTI JĄ SUTVARKYTI.

KAI MAN NEGERA, AUKLĖTOJA VISADA MANIMI PASIRŪPINA...

O AŠ TURIU PASIRŪPINTI KITAIS, JEI  REIKIA MANO PAGALBOS.

AŠ IŠTISĄ DIENĄ  PRALEIDŽIU DARŽELYJE...

TODĖL NORIU, KAD MAMA IR TĖTIS DOMĖTŲSI, KAIP MAN ČIA SEKASI.