Koronavirusas

Darželis vykdo Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolą 2020 m. kovo 12 d. Nr. A16-213/20(2.6.2.1-CIV).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus informacija periodui nuo kovo 13 d. iki balandžio 17 d.:

1.       Darželiams nurodyta stabdyti ugdymo procesą: t.y. vaikai nebus ugdomi nuotoliniu būdu.

2.       Pedagogams nurodyta nuotoliniu būdu  dirbti netiesioginį/nekontaktinį darbą be vaikų:  planuoti būsimas ugdomąsias veiklas, rengti individualias ir diferencijuotas užduotis vaikams, rengti metodines priemones, ruošti būsimų renginių scenarijus, skaityti naujausią metodinę literatūrą, domėtis šiuolaikinėmis švietimo aktualijomis ir kt.

3.       Darželio administracijai nurodyta operatyviai teikti tėvams naujausią informaciją, atsakinėti į skambučius ir laiškus.

4.       Tėvai turi teisę el. paštu konsultuotis su grupių pedagogais bei pagalbos vaikui specialistais (logopedu, psichologu, socialiniu pedagogu, meninio ugdymo pedagogu) darželio svetainėje nurodytais kontaktais.

5.       Vadovaujantis Mokesčio tvarkos 8 ir 11.2.9 p., epidemijos metu mokestis už vaiko ugdymą ir maitinimą nemokamas (atskiro prašymo rašyti nereikia).

Sistemoje MANO DARŽELIS jau skelbiamas mokestis už vasario mėnesį – prašome prisijungti ir sumokėti, nelaukiant mėnesio pabaigos. Privalome atsiskaityti su tiekėjais už suvalgytus maisto produktus ir sunaudotas valymo bei ugdymo priemones. Kam kyla sunkumų dėl mokesčio – prašom skambinti arba rašyti į raštinę.

Darbo karantino salygomis planas

Veiksmų planas nustačius COVID-19

Įsakymas dėl COVID-19 plano

 

Description: Description: Description: Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\SAM-Koronavirusas-ką daryti.png Description: Description: Description: Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Apsauga.jpg Description: Description: Description: rankos Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KORONOVIRUSAS_ranku_higiena.jpg Description: Description: Description: Description: Description: Description: KORONOVIRUSAS_patalpos