Mokestis už darželį

MOKESČIO TVARKA

MOKESČIO LENGVATOS

INFORMAVIMO APIE VAIKO NELANKYMO PRIEŽASTIS TVARKA

KAIP SUŽINOTI mokestį už mano vaiką?

KAIP SUMOKĖTI už darželį?

 

Prašymas pateisinti vaiko nelankytas dienas

Prašymas taikyti mokescio lengvatą

Prašymas dėl mokinių atostogų